Otázkám procesního řízení, modelování, optimalizace a automatizace procesů se věnujeme v následujících kurzech:

  • Modelování procesů v BPMN 2.0
  • Příprava na zkoušku OCEB2 Fundamental
  • Automatizace procesů v praxi
  • Modelování procesů v BPMN 2.0 ve Sparx Enterprise Architect

Pro podrobnosti o jednotlivých kurzech včetně termínů rozklikněte nadpis této kategorie výše.

Naše školení a kurzy v oblasti informační bezpečnosti:

  • Řízení bezpečnosti informací dle TISAX
  • Interní auditor ISMS
Krátká on-line setkání na témata pokrývající celou škálu témat:

  • Informační bezpečnost
  • Modelování procesů
  • IT Service Management