Modelování procesů a procesní řízení

Otázkám procesního řízení, modelování, optimalizace a automatizace procesů se věnujeme v následujících kurzech:

  • Modelování procesů v BPMN 2.0
  • Příprava na zkoušku OCEB2 Fundamental
  • Automatizace procesů v praxi
  • Modelování procesů v BPMN 2.0 ve Sparx Enterprise Architect

Pro podrobnosti o jednotlivých kurzech včetně termínů rozklikněte nadpis této kategorie výše.

Příprava na zkoušku OCEB 2 Fundamental (OB-2001)

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 - Fundamental.

Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Datum konání 17. 03. 2020 (10:00) - 20. 03. 2020 (17:00)
Cena pro jednotlivce 27.700 Kč plus DPH 21%

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Modelování procesů v BPMN 2.0 (BP-2001)

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems). V úvodu vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů. Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástrojích, které si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít modelovací nástroje doporučené lektorkou.

Datum konání 18. 03. 2020 - 19. 03. 2020
Cena pro jednotlivce 13.900 Kč plus DPH 21%

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Příprava na zkoušku OCEB 2 Fundamental (OB-2004)

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 - Fundamental.

Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Datum konání 14. 04. 2020 (10:00) - 17. 04. 2020 (17:00)
Cena pro jednotlivce 27.700 Kč plus DPH 21%

Na tuto událost již registrace nepřijímáme.

Modelování procesů v BPMN 2.0 (BP-2004)

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems). V úvodu vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů. Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástrojích, které si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít modelovací nástroje doporučené lektorkou.

Datum konání 15. 04. 2020 - 16. 04. 2020
Cena pro jednotlivce 13.900 Kč plus DPH 21%
Příprava na zkoušku OCEB 2 Fundamental (OB-2002)

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 - Fundamental.

Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Datum konání 23. 06. 2020 (10:00) - 26. 06. 2020 (17:00)
Cena pro jednotlivce 27.700 Kč plus DPH 21%
Modelování procesů v BPMN 2.0 (BP-2002)

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems). V úvodu vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů. Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástrojích, které si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít modelovací nástroje doporučené lektorkou.

Datum konání 24. 06. 2020 - 25. 06. 2020
Cena pro jednotlivce 13.900 Kč plus DPH 21%
Příprava na zkoušku OCEB 2 Fundamental (OB-2003)

Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 - Fundamental.

Kurz je vedený jako příprava na složení uvedené certifikační zkoušky, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte klíčové disciplíny procesního řízení a jejich souvislosti. Seznámíte se s osvědčenými best practice postupy, metodami a technikami BPM. Osvojíte si nejpoužívanější metody modelování procesů s důrazem na správné pochopení a praktické využití notace BPMN 2.0. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe procesního řízení a automatizace procesů i s nejnovějšími trendy v této oblasti.

Datum konání 01. 09. 2020 (10:00) - 04. 09. 2020 (17:00)
Cena pro jednotlivce 27.700 Kč plus DPH 21%
Modelování procesů v BPMN 2.0 (BP-2003)

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems). V úvodu vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů. Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástrojích, které si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít modelovací nástroje doporučené lektorkou.

Datum konání 02. 09. 2020 - 03. 09. 2020
Cena pro jednotlivce 13.900 Kč plus DPH 21%