Řízení bezpečnosti informací dle TISAX (TX-2102)

Řízení bezpečnosti informací dle TISAX (TX-2102)

Popis kurzu:

Tento kurz je určen všem společnostem, od nichž zákazníci v oblasti automobilového průmyslu požadují prokázání shody dle TISAX. Účastníky kurzu jsou ti, kdo zavádějí opatření zajišťující bezpečnost informací dle požadavků VDA ISA s cílem dosáhnout certifikace TISAX.
Kromě teorie se věnujeme konkrétním příkladům a doporučením pro praxi. V rámci cvičení vytváříme příklady dokumentů a záznamů, navrhneme dílčí procesy, které můžete následně uplatnit ve svých organizacích. 

 Cíle kurzu:

 •  Připravit účastníky kurzu na proces certifikace TISAX ve všech oblastech požadavků na informační bezpečnost.

Pro koho je kurz určen:

 • Manažeři bezpečnosti informací
 • Pracovníci zodpovědní za implementaci TISAX
 • Manažeři kvality firem působících v oblasti automobilového průmyslu

Předpoklady účasti v kurzu:

 • žádné

Délka trvání:

 • 3 dny

Program kurzu:

1. Úvod do bezpečnosti informací

 • Používané standardy ISO 2700x, oblasti, které pokrývá, související standardy CoBIT, ITIL a další)
 • TISAX – plánování projektu zavedení ISMS v souladu s požadavky TISAX
 • Sebehodnocení VDA, úrovně zralosti 
 • KPI v oblasti bezpečnosti informací

2. Analýza rizik bezpečnosti informací

 • Identifikace informačních aktiv
 • Hodnocení informačních aktiv
 • Identifikace hrozeb
 • Metody výpočtu rizika
 • Tvorba prohlášení o aplikovatelnosti

3. Organizace a řízení bezpečnosti informací

 • Kontext organizace
 • Vůdčí role
 • Plánování
 • Podpora
 • Provozování
 • Hodnocení
 • Politiky
 • Organizace

4. Implementace opatření bezpečnosti informací I.

 • Bezpečnost lidských zdrojů
 • Řízení aktiv
 • Řízení přístupu

5. Implementace opatření bezpečnosti informací II.

 • Kryptografie
 • Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí
 • Dodavatelské vztahy

6. Implementace opatření bezpečnosti informací III.

 • Bezpečnost provozu
 • Bezpečnost komunikace
 • Akvizice, vývoj a údržba systémů

7. Implementace opatření bezpečnosti informací IV.

 • Řízení incidentů bezpečnosti informací
 • Aspekty řízení kontinuity činností organizace z hlediska bezpečnosti informací
 • Soulad s požadavky

Podrobnosti k události

Datum konání 10. 11. 2021 (10:00) - 12. 11. 2021 (17:00)
Cena pro jednotlivce 20.940 Kč plus DPH 21%
Místo konání sabi uHUB
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.