Bc. Petra Šimonová, LSS GB

Vystudovala Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické. Procesnímu řízení se věnuje od roku 2008. Má více než 20 let zkušeností z různých oborů, včetně optimalizace procesů a odstraňování defektů jak v administrativních provozech, tak výrobních procesech. Po absolvování kurzu Lean Six Sigma Green Belt a Lean Six Sigma Black Belt v ICG-Capability s.r.o. získala certifikaci LSS GB při práci na projektu na odstranění závad v průmyslovém podniku na jižní Moravě.

Pomáhá firmám (ale i jednotlivcům) zlepšovat osobní i firemní procesy, efektivitu a komunikaci.

Pokud firma říká, že nemá procesy, neříká pravdu. Procesy jsou ve všech firmách – otázka je jen, jak (a jestli vůbec) jsou řízeny. Proces je činnost, která pomáhá firmě dostat se z bodu A – objednávka – k bodu Z – zaplacená faktura. Takže nikoho nepřekvapí její heslo v podnikání „Když to nejde, jsou v tom procesy.“ Pokud se firma rozhodne zlepšit své procesy, má to vždy velký pozitivní dopad na zaměstnance (mají pak větší přehled o své práci), na zákazníky i na celkovou kulturu a informovanost ve firmě.

V současné době pracuje jako nezávislý procesní a projektový konzultant, facilitátor a lektor procesního řízení. Dále se věnuje osobním konzultacím pro majitele a ředitele firem a ostatní zájemce, kteří potřebují vidět svou situaci v jiném světle či potřebují pomoci s podnikáním nebo osobním životem.

Více: https://cz.linkedin.com/in/petrasimonova